Tarief

  • Individuele therapie: €60/50 minuten
  • Koppeltherapie: €80/50 minuten (€40 per persoon)
  • Gezinstherapie: €80/50 minuten (per aanwezig gezinssysteem)
  • Aanmaak digitaal dossier: éénmalige kost van €15.  Dit is een persoonlijk dossier waar u op een veilige GDPR-conforme manier verslaggeving in kan opvragen, oefeningen in kan terugvinden en met uw therapeut kan communiceren.
  • Tarieven voor de vestiging binnen ‘De Kruin’ in Tildonk zijn terug te vinden via: https://www.dekruin.be/Tarieven

Afspraken

  • Gesprekken gaan door in de praktijkruimte gelegen op de St.-Gerardusstraat 10, 2440 Geel (Winkelomheide).
  • Gelieve afspraken tijdig (48 uur (werkdagen) op voorhand) te annuleren. Bij laattijdig of niet annuleren wordt er een vergoeding in rekening gebracht. 
  • Betalingsmogelijkheden: cash of via de bankcontactapplicatie op je gsm.

Terugbetaling psychotherapie

CM – Voorzorg Antwerpen – Voorzorg Limburg – Liberale Mutualiteit – Helan (Partena en OZ) – Bond Moyson Vlaanderen – Bond Moyson West-Vlaanderen.

Samenwerking

In onze praktijk slaan we de handen graag in elkaar.
Soms is de afstand wat te ver, voel je dat het aanbod niet helemaal past bij de vragen die jij hebt, bots je op een wachtlijst of heb je een andere reden om verder te zoeken.

Mijn vertrouwen gaat dan alvast uit naar Siebe Kinnaer: www.sieking.life