Tarief:

 • Individuele therapie: €60/50 minuten
 • Koppeltherapie: €80/50 minuten (€40 per persoon)
 • Gezinstherapie: €80/50 minuten (per aanwezig gezinssysteem)
 • Aanmaak digitaal dossier: éénmalige kost van €15.  Dit is een persoonlijk dossier waar u op een veilige GDPR-conforme manier verslaggeving in kan opvragen, oefeningen in kan terugvinden en met uw therapeut kan communiceren.
 • Tarieven voor de vestiging binnen ‘De Kruin’ in Tildonk zijn terug te vinden via: https://www.dekruin.be/Tarieven

Afspraken

 • Gesprekken gaan door in de praktijkruimte
  • ‘Praktijk Daisy’, St.-Gerardusstraat 10, 2440 Geel (Winkelomheide)
  • ‘De Kruin’, Kruineikestraat 25, 3150 Tildonk.
 • Gelieve afspraken tijdig (48 uur (werkdagen) op voorhand) te annuleren. Bij laattijdig of niet annuleren wordt er een vergoeding in rekening gebracht. 
 • Betalingsmogelijkheden: cash of via de bankcontactapplicatie op je gsm.

Terugbetaling psychotherapie

CM – Voorzorg Antwerpen – Voorzorg Limburg – Liberale Mutualiteit – Helan (Partena en OZ) – Bond Moyson Vlaanderen – Bond Moyson West-Vlaanderen.